آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی ۱۳۹۷ و ما بعد
دستور‌العمل بررسی غیبت در امتحانات پایان نیم‌سال برای تمام دوره‌های تحصیلی
نکته آموزشی دستورالعمل غیبت امتحان
نکته آموزشی راهنمای انتخاب واحد در پیشخوان سیستم گلستان
نکته آموزشی سنوات مجاز کارشناسی‌ارشد
نکته آموزشی فرایند صدور مجوز دفاع
نکته آموزشی دوره مجازی  و تغییر شیوه آن
نکته آموزشی تعریف دانشجوی ایثارگر
نکته آموزشی اخراج منصرف از تحصیل
نکته آموزشی معادل‌سازی واحد‌های درسی گذرانده شده دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد قبل از پذیرش در دانشگاه
نکته آموزشی ماده 11 آیین‌نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی 1397 و مابعد
نکته آموزشی ماده 29 آیین‌نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی 97 و مابعد
بررسی غیبت دانشجويان
اطلاعات تماس:
عنوان جدید
عنوان جدید