صفحه اصلی
مهلت انجام نظرسنجی دانشجويان از کيفيت برگزاری کلاس ها در سامانه ی گلستان
  • 5372 بازدید

بدينوسيله به اطلاع می رساند:

مهلت ­انجام نظرسنجی دانشجويان از کيفيت برگزاري کلاس ها در سامانه گلستان، از پنجشنبه مورخ 1402/3/4 لغایت پنجشنبه مورخ 1402/3/18 است. لازم به ذکر است تاریخ فوق تمدید نخواهد شد.

همانگونه که مستحضر هستید رؤیت نمرات دروس اخذ شده در نیمسال جاری و انتخاب واحد نیمسال بعد منوط به تکمیل فرم نظرسنجی است.

دانلود فایل
افزودن نظرات