صفحه اصلی
شرايط شرکت در آزمون حضوری پايان نيمسال دوم 1402-1401
  • 26765 بازدید

به اطلاع دانشجويان محترم می رساند شرایط شرکت در آزمون به شرح ذيل می باشد:

1. همراه داشتن کارت دانشجويی بانضمام اصل کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار برای شرکت در آزمون الزامی است.

2. همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار از جمله تلفن همراه (حتی خاموش)، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و غیره در جلسه آزمون، تقلب محسوب شده و مطابق با قانون تخلفات با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

 

مراحل دريافت برنامه امتحان پايان ترم:

جهت دريافت برنامه امتحاني لطفا در سامانه گلستان از طريق مسير زير اقدام بفرماييد:

1- سربرگ آموزش

2- گزینه گزارش هاي آموزش

3- گزينه دانشجو

4- گزينه اطلاعات ثبت نام و امتحان

5- برنامه امتحان پايان ترم دانشجو 

از برنامه امتحان پايان ترم دانشجو پرينت تهيه کرده و به همراه داشته باشيد.

افزودن نظرات