صفحه اصلی
تکميل کسری مدرک دانشجويان ورودی 1402
  • 30896 بازدید

بدين وسيله به اطلاع می‌رساند،

دانشجويانی که اصل مدرک کارشناسی و ساير مدارک خود را به واحد آموزش الکترونيکی ارائه ننموده‌اند، حداکثر تا 10 روز قبل از شروع امتحانات نيم‌سال اول 1403 - 1402 (13 دی ماه 1402) ملزوم به ارائه اصل مدرک تحصيلی مقطع قبلی خود به اين دانشگاه می‌باشند. در غير اينصورت مجاز به شرکت در امتحانات پايان نيم‌سال نبوده و ثبت‌نام ايشان در نيم‌سال مذکور حذف و مطابق مقررات اقدام خواهد شد. لذا خواهشمند است نسبت به اين امر در اسرع وقت اقدام نمايند.

 

افزودن نظرات